Trắc nghiệm Mạch dao động có đáp án (Thông hiểu)

  • 1437 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, chu kì dao động của mạch LC dao động tự do: T=2πLC

=> Khi tăng lên 4 lần thì chu kì dao động sẽ tăng lên 2 lần


Câu 2:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i=0,02cos2000tA. Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ phương trình cường độ dòng điện i=0,02cos2000tA

Ta có ω=2000rad/s

Mặt khác, ta có:

ω=1LCL=1ω2C=120002.5.106=0,05H


Câu 3:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ đi 2 lần thì tần số dao động của mạch

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, tần số dao động của mạch LC dao động tự do: f=12πLC

=> Khi tăng L lên 2 lần, điện dung C giảm 2 lần =>  thì tần số của dao động không đổi


Câu 4:

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C=2pF, (lấy π2=10). Tần số dao động của mạch là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, tần số dao động của mạch LC dao động tự do: f=12πLC=12π2.103.2.1012=2,5.106Hz


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Chung Thừa
20:12 - 18/01/2022

câu 5: đáp án B