Trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều có đáp án (Nhận biết)

  • 1017 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào: 

Xem đáp án

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai phần chính là: 

Xem đáp án

Cấu tạo máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm 2 phần chính:

+ Phần cảm: là nam châm dùng để tạo ra từ trường. Nam châm của phần cảm có thể là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

+ Phần ứng: Là khung dây dẫn dùng để tạo ra dòng điện.

Một trong hai phần cảm và phần ứng đứng yên, phần còn lại quay, bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận quay là rô to.

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 3:

Ở máy phát điện xoay chiều một pha phần tạo ra từ trường là: 

Xem đáp án

Phần cảm: là nam châm dùng để tạo ra từ trường. Nam châm của phần cảm có thể là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ở máy phát điện xoay chiều một pha phần quay gọi là: 

Xem đáp án

Ở máy phát điện xoay chiều một pha, phần quay gọi là Rô to.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/giây. Tần số của suất điện động xoay chiều mà máy tạo ra là:

Xem đáp án

Tần số của suất điện động xoay chiều mà máy tạo ra là: f=np

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận