Trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều có đáp án (Thông hiểu)

  • 748 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Rô to của một máy phát điện xoay chiều có 5 cặp cực, quay với tốc độ 720 vòng/ phút. Tần số của suất điện động là:

Xem đáp án

Tần số của suất điện động: f=572060=60Hz

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Rô to của máy phát điện xoay chiều có 5 cặp cực, tần số của dòng điện phát ra là 50Hz. Tốc độ quay của rô to là:

Xem đáp án

Ta có: f=npn=fp=505=10 (vòng/s)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hai máy phát điện xoay chiều một pha: máy thứ nhất có 2 cặp cực, rô to quay với tốc độ 1600 vòng/phút. Máy thứ hai có 4 cặp cực. Để tần số do hai máy phát ra như nhau thì rô to máy thứ hai quay với tốc độ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

f1=N1p160;f2=N2p260

Để f1=f2 thì N1p160=N2p260N2=N1p1p2=1600.24=800 (vòng/phút)

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận