Trắc nghiệm Sơ lược về laze có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 873 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Laze là nguồn sáng phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án B

Laze: là một nguồn sáng phát ra ánh sáng có cường độ lớn dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng.


Câu 2:

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Laze có các đặc điểm sau:

- Có cường độ lớn

- Có tính kết hợp cao

- Có tính định hướng cao

- Có tính đơn sắc cao.


Câu 3:

Có bao nhiêu loại laze:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Theo cấu tạo Laze có 3 loại là: Laze rắn, laze khí và laze bán dẫn.


Câu 4:

Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong laze rubi có sự biến đổi quang năng thành quang năng

Do: Ánh sáng phát ra từ đèn xê-nôn kích thích cho các iôn crôm trong thanh rubi chuyển lên mức năng lượng cao. Sau đó, nếu có một phô tôn do một iôn crôm phát ra bay dọc theo trục của thanh thì chính nó sẽ gây ra sự phát xạ cảm ứng ở các iôn crôm khác.


Câu 5:

Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Rubi (hồng ngọc) là Al2O3 có pha Cr2O3. Ánh sáng đỏ của hồng ngọc do ion Cr phát ra khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản => màu của Laze cũng là màu Rubi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận