Trắc nghiệm Sóng cơ và sự truyền sóng cơ có đáp án (Nhận biết)

  • 2280 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sóng cơ truyền được trong các môi trường

Xem đáp án

Sóng cơ chỉ truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí

Đáp án cần chọn là : D


Câu 2:

Sóng ngang là:

Xem đáp án

Sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Đáp án cần chọn là : A


Câu 3:

Sóng ngang:

Xem đáp án

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sóng dọc là:

Xem đáp án

Sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Sóng dọc:

Xem đáp án

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí.

Đáp án cần chọn là : B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

11 tháng trước

Dũng Lê

N

10 tháng trước

Nguyễn Hằng Nga

Bình luận


Bình luận