Trắc nghiệm Sóng cơ và sự truyền sóng cơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 1907 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:

Xem đáp án

Sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

=> Để phân biệt sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng.

Đáp án cần chọn là : D


Câu 2:

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường:

Xem đáp án

Tốc độ truyền sóng v : là tốc độ lan truyền  dao động trong môi trường

Phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền (tính đàn hồi và mật độ môi trường):  vR>vL>vK

Đáp án cần chọn là : C


Câu 3:

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A có vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB=2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ:

Xem đáp án

Vì f không thay đổi trong các môi trường

Ta có: λ=vT=vfλAλB=vAvB=12λB=2λA

Đáp án cần chọn là : A


Câu 4:

Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì .... càng giảm?

Xem đáp án

Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì biên độ và năng lượng sóng càng giảm

Đáp án cần chọn là : D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

10 tháng trước

Dũng Lê

Bình luận


Bình luận