Trắc nghiệm Sóng điện từ có đáp án ( Nhận biết )

  • 1323 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sóng điện từ

Xem đáp án

Đáp án B

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng về sóng điện từ

Xem đáp án

Đáp án C

A - sai vì sóng điện từ là sóng ngang

B - sai vì Sóng điện từ truyền được trong chân không

C - đúng

D - sai vì E và B luôn vuông góc với nhau


Câu 3:

Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Sóng điện từ truyền được trong chân không

+ Sóng cơ học không truyện được trong chân không


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án C

C - sai vì sóng điện từ truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và chân không


Câu 5:

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A - sai vì: Véctơ cường độ điện trường E và véctơ cảm ứng từ B luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. 3 véctơ E,Bv tại mọi điểm tạo với nhau thành một tam giác diện thuận.

B, C - sai vì: Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

D - đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận