Trắc nghiệm Sóng dừng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1161 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi cố định có 2 bụng sóng khi:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận