Trắc nghiệm Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 1265 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ:

Xem đáp án

Đáp án A

Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ λ>0,75μm


Câu 2:

Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

Xem đáp án

Đáp án A

Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt


Câu 3:

Tia hồng ngoại có khả năng:

Xem đáp án

Đáp án A

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ => có khả năng giao thoa và nhiễu xạ. Không có khả năng: ion hóa không khí mạnh, đâm xuyên mạnh và kích thích một số chất phát quang


Câu 4:

Tia hồng ngoại được dùng

Xem đáp án

Đáp án B

Tia hồng ngoại được dùng để chụp ảnh vào ban đêm


Câu 5:

Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Mọi vật có nhiệt độ cao hơn 00C đều phát ra tia hồng ngoại.

+ Những vật có nhiệt độ cao (từ 2000C trở lên) đều phát tia tử ngoại.

+ Ống Cu-lít-giơ (hay ống tia X): Chùm electron có năng luợng lớn đập vào kim loại nguyên tử lượng lớn → làm phát ra tia X


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận