Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Tia phân giác có đáp án

  • 483 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tia phân giác của một góc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có tia phân giác của một góc là tia xuất phát từ đỉnh của góc, đi qua một điểm trong của góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 2:

Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định tia Ot là tia phân giác của góc xOy?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Để tia Ot là tia phân giác của góc xOy thì xOt^=yOt^ xOt^+yOt^=xOy^ .

Vậy đáp án C đúng.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau. Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì:

Cho hình vẽ sau. Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì:   (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì xOz^+zOy^=xOy^  xOz^=zOy^ .

Do đó 2.xOz^=zOy^  suy ra zOy^=xOy^2 .

Vậy zOy^=xOy^2 .


Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Tính góc tOy, biết Ot là tia phân giác của góc xOy.

Cho hình vẽ sau. Tính góc tOy, biết Ot là tia phân giác của góc xOy. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có Ot là tia phân giác của góc xOy nên xOz^=zOy^=30°

Do đó xOy^=xOz^+zOy^=60°

Lại có xOy^+tOy^=180°  (hai góc kề bù)

Suy ra 60°+tOy^=180°

Vậy tOy^=180°60°=120°


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.     Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy, biết góc xOz bằng 32° thì (ảnh 1)

Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy, biết góc xOz bằng 32° thì số đo của góc yOz là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có hình vẽ:

Cho hình vẽ dưới đây.     Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy, biết góc xOz bằng 32° thì (ảnh 2)

Vì Oz là tia phân giác của góc xOy nên yOz^=xOz^=32°  .

Vậy chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận