Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Tam giác cân có đáp án

  • 532 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Vậy đáp án B đúng

Tam giác đều có mỗi góc bằng nhau và bằng 60°. Vậy đáp án A đúng

Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam giác đều vì nó chỉ có hai cạnh bên bằng nhau.

Vậy đáp án D đúng, C sai.


Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại B. Chọn kết luận đúng nhất.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Ta có tam giác ABC cân tại B nên AB = BC. Do đó đáp án A và D sai.

Tam giác ABC chưa thể kết luận là tam giác đều vì thiếu điều kiện. Vậy đáp án B sai.

Tam giác ABC cân tại B có A^=C^ (hai góc ở đáy). Vậy đáp án C đúng.


Câu 3:

Tam giác cân là tam giác:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau.

Vậy đáp án C đúng.


Câu 4:

Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc B = 50°. Tính số đo các góc còn lại của tam giác đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hướng dẫn giải

Ta có tam giác ABC cân tại A suy ra B^=C^ = 50°.

Xét tam giác ABC có:

 A^+B^+C^= 180° (tổng ba góc trong một tam giác).

Suy ra A^ = 180° − (B^+C^)

= 180° − (50° + 50°)

= 180° – 100° = 80°.

Vậy A^ = 80°; B^=50o;  C^=50o .


Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A có các đường trung tuyến BD, CE. Tam giác nào dưới đây là tam giác cân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Cho tam giác ABC cân tại A có các đường trung tuyến BD, CE. Tam giác (ảnh 1)

Ta có: BD là trung tuyến tam giác ABC suy ra D là trung điểm AC nên AD = DC.

CE là trung tuyến tam giác ABC suy ra E là trung điểm AB nên AE = BE.

Ta có AB = AE + EB và AC = AD + DC.

Mà AB = AC suy ra AE = AD.

Vậy tam giác ADE cân tại A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận