Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên có đáp án

  • 518 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Trong các phát biểu ở ý A, B, và D đều đúng.

Phát biểu C sai vì: trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.


Câu 2:

Em hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì ..."

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì nhỏ hơn.


Câu 3:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm H. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc (ảnh 1)

Vì BH là đường vuông góc và AH là đường xiên nên AH > BH.


Câu 4:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M. So sánh MB và MC, MB và MA.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hướng dẫn giải

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc (ảnh 1)

Vì MB là đường vuông góc và MA, MC là đường xiên nên MA > MB, MC > MB (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên).


Câu 5:

Cho tam giác ABC có chiều cao AH

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hướng dẫn giải

Cho tam giác ABC có chiều cao AH  A. Nếu BH < HC thì AB < AC; (ảnh 1)

Trong tam giác ABC có AH là đường vuông góc và BH; CH là hai hình chiếu.

Khi đó:

+ Nếu BH < HC thì AB < AC;

+ Nếu AB < AC thì BH < HC;

+ Nếu BH = HC thì AB = AC.

Nên A, B, C đều đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận