Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối tập chương 4 có đáp án (Nhận biết)

  • 840 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quan sát hình vẽ.

Media VietJack

Có tất cả bao nhiêu góc kề (không kể góc bẹt) với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\)?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và không có điểm trong chung.

Do đó các góc kề với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\)là: \(\widehat {{\rm{yOz}}}{\rm{; }}\widehat {{\rm{yOt}}}{\rm{; }}\widehat {{\rm{yOu}}}.\)

Vậy có tất cả 3 góc kề (không kể góc bẹt) với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\).

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên tạo thành hai góc tương ứng là \(\widehat {{\rm{AOB}}}\) và \(\widehat {{\rm{BOC}}}.\)

Mà \(\widehat {{\rm{AOB}}} = \widehat {{\rm{BOC}}}.\)

Do đó OB là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{AOC}}}.\)

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Tia Oz là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{xOy}}}\), biết rằng \(\widehat {{\rm{xOz}}} = 40^\circ \). Số đo của \(\widehat {{\rm{yOz}}}\) là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Theo bài ta có: Oz là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{xOy}}}\)

Nên \(\widehat {{\rm{xOz}}} = \widehat {{\rm{zOy}}}\) (tính chất tia phân giác của một góc)  

Mà \(\widehat {{\rm{xOz}}} = 40^\circ \)  

Suy ra \(\widehat {{\rm{yOz}}} = 40^\circ \)

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho \(\widehat {{\rm{DOF}}} = 140^\circ \), biết rằng OE là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{DOF}}}\). Số đo của \(\widehat {EOF}\) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Theo bài ta có: OE là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{DOF}}}\)

Nên \(\widehat {{\rm{DOE}}} = \widehat {EOF}\) (tính chất đường phân giác của một góc)   (1)

Ta lại có \(\widehat {{\rm{DOE}}} + \widehat {EOF} = \widehat {{\rm{DOF}}}\) (hai góc kề nhau)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\widehat {{\rm{DOE}}} = \widehat {EOF} = \frac{1}{2}\widehat {{\rm{DOF}}} = \frac{1}{2}.140^\circ = 70^\circ \)

Do đó \(\widehat {EOF} = 70^\circ \)

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho \(\widehat {{\rm{xOy}}} = 90^\circ \), kẻ Oz sao cho Oy là phân giác của \(\widehat {xOz}\). Khi đó \(\widehat {xOz}\) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Theo bài tia Oy là phân giác của \(\widehat {xOz}\)

Nên \(\widehat {{\rm{yOz}}} = \widehat {{\rm{xOy}}} = 90^\circ \)(tính chất tia phân giác của một góc)

Ta có \(\widehat {{\rm{xOy}}} + \widehat {{\rm{yOz}}} = \widehat {{\rm{xOz}}}\) (hai góc kề nhau)

Hay \(90^\circ + 90^\circ = \widehat {{\rm{xOz}}}\)

Suy ra \(\widehat {{\rm{xOz}}} = 180^\circ \)

Do đó \(\widehat {{\rm{xOz}}}\) là góc bẹt

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận