Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 387 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại.

Vậy ta chọn phương án B.

Câu 2:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Đoạn thẳng BC là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ:

• BA là đường vuông góc kẻ từ B đến AC và cũng là khoảng cách từ B đến AC;

• BC là đường xiên từ B đến AC.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến các điểm trên đường thẳng đó, đường vuông góc luôn ngắn hơn tất cả các đường xiên.

Quan sát hình vẽ:

• BA là đường vuông góc kẻ từ B đến AC;

• BC là đường xiên từ B đến AC.

Do đó BA < BC.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây:

Media VietJack

Số đường xiên kẻ từ điểm G đến đường thẳng m trong hình trên là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các đường xiên kẻ từ điểm G đến đường thẳng m trong hình trên là: GA, GC, GD.

Vậy có ba đường xiên.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Số đường vuông góc kẻ từ điểm A là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC là: AH;

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng GD là: AG;

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng EF là: AF;

Do đó có tất cả 3 đường vuông góc kẻ từ điểm A.

Vậy ta chọn phương án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận