Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 889 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại.

Vậy ta chọn phương án B.

Câu 2:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Đoạn thẳng BC là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ:

• BA là đường vuông góc kẻ từ B đến AC và cũng là khoảng cách từ B đến AC;

• BC là đường xiên từ B đến AC.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến các điểm trên đường thẳng đó, đường vuông góc luôn ngắn hơn tất cả các đường xiên.

Quan sát hình vẽ:

• BA là đường vuông góc kẻ từ B đến AC;

• BC là đường xiên từ B đến AC.

Do đó BA < BC.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây:

Media VietJack

Số đường xiên kẻ từ điểm G đến đường thẳng m trong hình trên là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các đường xiên kẻ từ điểm G đến đường thẳng m trong hình trên là: GA, GC, GD.

Vậy có ba đường xiên.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Số đường vuông góc kẻ từ điểm A là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng BC là: AH;

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng GD là: AG;

Đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng EF là: AF;

Do đó có tất cả 3 đường vuông góc kẻ từ điểm A.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận