Câu hỏi:

17/09/2022 314

Tìm tập xác định của hàm số y=cot(2018x+1) .

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hàm số y=cot2018x+1  xác định 2018x+1 kπ xkπ12018,k .

Vậy tập xác định của hàm số D=\kπ12018,k .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,731

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,415

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 4,497

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,400

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,249

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,004

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án » 17/09/2022 1,336

Bình luận


Bình luận