Câu hỏi:

17/09/2022 1,514

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hàm số y=tanx1514cos13x  có nghĩa 1514cos13x>0xπ2+kπcos13x<1514xπ2+kπ

xπ2+kπkD=\π2+kπk

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 6,201

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,838

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 5,050

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,701

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,486

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,253

Bình luận


Bình luận