Câu hỏi:

06/06/2020 310

Tính giá trị biểu thức 7log77-log777?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho p và q là các số dương thỏa mãn log9p = log12q = log16(p + q) . Tính giá trị củaqp

Xem đáp án » 06/06/2020 6,552

Câu 2:

Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + z

Xem đáp án » 06/06/2020 5,616

Câu 3:

Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi?

Xem đáp án » 06/06/2020 3,823

Câu 4:

Tìm miền xác định của hàm số y = ln(ln(lnx))

Xem đáp án » 06/06/2020 3,129

Câu 5:

Cho phương trình log5x + log3x = log53.log9225. Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình đã cho?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,872

Câu 6:

Lôgarit cơ số 3 của 27.94.93 là:

Xem đáp án » 06/06/2020 2,125

Câu 7:

Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log512 bằng

Xem đáp án » 06/06/2020 1,956

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK