Câu hỏi:

26/03/2021 403

Tổng tất cả các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình 2x2x1.3x2x18

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập nghiệm của phương trình log3log12x<1

Xem đáp án » 26/03/2021 4,919

Câu 2:

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log12log42x+1x1>1

Xem đáp án » 26/03/2021 2,921

Câu 3:

Nghiệm của bất phương trình log2x+1+log12x+10

Xem đáp án » 26/03/2021 1,338

Câu 4:

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 15x22x1125

Xem đáp án » 26/03/2021 540

Câu 5:

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 13x23x10>13x2

Xem đáp án » 26/03/2021 440

Câu 6:

Bất phương trình 23x>2+3x+2 có tập nghiệm là:

Xem đáp án » 26/03/2021 410

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK