Câu hỏi:

27/03/2021 3,141

Cho hàm số y=e-x.sinx. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

y'=-e-x.sinx+e-x.cosx=e-xcosx-sinx

Lại có:

y''=-e-xcosx-sinx+e-x.-sinx-cosx=-2e-x.cosx

Ta thấy

y''+2y'+2y=-2e-x.cosx+2e-x.(cosx-sinx)+2e-x.sinx=0

Đáp án cần chọn là: B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=ecosx. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 5,596

Câu 2:

Cho hàm số y=x.e-x. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 27/03/2021 4,046

Câu 3:

Cho a, b là hai số thực thỏa mãn a33>a22 và logb34<logb45. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 2,031

Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số: y=log39x-3x+m có tập xác định là R.

Xem đáp án » 27/03/2021 1,850

Câu 5:

Biết rằng hàm số f(x)=xlnx đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [1;e] tại x=x0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 1,846

Câu 6:

Cho hàm số fx=4lnx-4+x+x2-4x với x4. Tính giá trị của biểu thức P=f4-f'82.ln2

Xem đáp án » 27/03/2021 1,647

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK