Câu hỏi:

28/03/2021 5,272

Cho log23=a;log27=b. Tính log22016 theo a và b

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

log22016=log225327=log225+log232+log27=5+2a+b

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R?

Xem đáp án » 28/03/2021 3,522

Câu 2:

Đạo hàm của hàm số y=log34x+1

Xem đáp án » 28/03/2021 3,115

Câu 3:

Hàm số y=x2165ln245xx2 có tập xác định là:

Xem đáp án » 28/03/2021 1,128

Câu 4:

Cho hàm số y=ex+ex. Tính y''(1)

Xem đáp án » 28/03/2021 1,083

Câu 5:

Đặt log26=m. Hãy biểu diễn log96 theo m

Xem đáp án » 28/03/2021 1,070

Câu 6:

Cho a, b > 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 28/03/2021 921

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK