Câu hỏi:

30/03/2021 301

Phương trình 42x+5=22-x có nghiệm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tập nghiệm S của phương trình log2x-1+log2x+1=3

Xem đáp án » 30/03/2021 22,227

Câu 2:

Giải phương trình log4x-1=3

Xem đáp án » 30/03/2021 7,969

Câu 3:

Tổng các nghiệm của phương trình 3x4-3x3=81

Xem đáp án » 30/03/2021 3,484

Câu 4:

Giải phương trình log4x+1+log4(x-3)=3

Xem đáp án » 30/03/2021 3,219

Câu 5:

Số nghiệm của phương trình log4log2x+log2log4x=2

Xem đáp án » 30/03/2021 1,854

Câu 6:

Tìm tập nghiệm S của phương trình 4x+1+4x-1=272

Xem đáp án » 30/03/2021 1,676

Câu 7:

Biết rằng phương trình 2log(x+2)=log4=logx+4log3 có hai nghiệm phân biệt x1,x2(x1<x2). Tính P=x1x2

Xem đáp án » 30/03/2021 1,498

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK