Câu hỏi:

11/05/2021 454

Cho a>0;a1,b>0, khi đó nếu logab=N thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cho a>0;a1,b>0, khi đó nếu logab=N thì aN=b

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của x thỏa mãn lnx=-1 là

Xem đáp án » 11/05/2021 5,084

Câu 2:

Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 11/05/2021 2,759

Câu 3:

Cho 0<a1,b>0. Chọn mệnh đề sai

Xem đáp án » 11/05/2021 1,877

Câu 4:

Điều kiện để logab có nghĩa là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,621

Câu 5:

Chọn công thức đúng

Xem đáp án » 11/05/2021 952

Câu 6:

Cho các số thực a<b<0. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 11/05/2021 860

Câu 7:

Nếu a > 1 và b > c > 0 thì:

Xem đáp án » 11/05/2021 536

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK