100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử nâng cao (P1)

  • 4926 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho biết bán kính hạt nhân R = 1,2.10-15.A1/3 (m). Hãy xác định mật độ khối lượng, mật độ điện tích của hạt nhân. Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án: A.

Thể tích của hạt nhân  là: 

Mật độ khối lượng: 

Mật độ điện tích: 


Câu 2:

Tìm tỉ số bán kính và tỉ số các điện tích riêng (q/m) của đồng vị O16 so với đồng vị O18.

Xem đáp án

Đáp án: A.

Bán kính và điện tích riêng (q/m) của đồng vị O16 tương ứng là

của đồng vị O18 là 

Các tỉ số cần tìm là: 


Câu 3:

Tìm số nuclôn có trong 100g khí CO2.

Xem đáp án

Đáp án: B

Trong mỗi phân tử CO2 có: 12 + 2.16 = 44 nuclôn nên tổng số nuclôn là


Câu 5:

Thôri T90232h sau một số phóng xạ a và β- sẽ biến thành đồng vị bền của chì P82208b. Số phòng xạ a và số phóng xạ β-trong quá trình biến đổi này tương ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Gọi x là số lần phóng xạ a và y là số lần phóng xạ β-. Phương trình biểu diễn quá trình biến đổi là:

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta có:

232 = 208 + 4x

90 = 82 + 2x - y

Giải hệ ta tìm được: x = 6; y = 4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận