125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử cơ bản (P1)

  • 6228 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?

Xem đáp án

Đáp án: D

Hạt nhân mang điện và có điện tích bằng Z


Câu 2:

Đơn vị MeV/c2 có thể là đơn vị của đại lượng vật lý nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Từ công thức E = mc2 → m= E/ c2, ở đây E là năng lượng có đơn vị là MeV nên m có đơn vị MeV/c2


Câu 3:

Nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là

Xem đáp án

Đáp án: B

Kí hiệu hạ nhân: XZA, Ở đây X là tên viết tắt hạt nhân, A là số khối, Z là số proton, A = Z + N


Câu 4:

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

Xem đáp án

Đáp án: D.

Theo định nghĩa hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


Câu 5:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Xem đáp án

Đáp án: D

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôtôn (p) (mang điện tích nguyên tố dương), và các nơtron (n) (trung hoà điện), gọi chung là nuclôn. Kí hiệu hạt nhân: XZA


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đậu xuân thắng

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Bình luận


Bình luận