125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm cơ bản (P1)

  • 8866 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sóng cơ

Xem đáp án

Đáp án: A

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án: B

Tất cả các phân tử vật chất trong tất cả các môi trường mà sóng truyền qua đều dao động cùng một tần số và chu kì, bằng tần số và chu kì của nguồn sóng, gọi là tần số (chu kì) sóng: 


Câu 3:

Trong sự truyền sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Quá trình truyền sóng không làm di chuyển các phần tử vật chất theo phương truyền sóng.


Câu 4:

Quá trình truyền sóng không làm di chuyển các phần tử vật chất theo phương truyền sóng. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

Xem đáp án

Đáp án: C

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng. 


Câu 5:

Sóng dọc là sóng có phương dao động

Xem đáp án

Đáp án: B

Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận