14 câu trắc nghiệm Phản ứng nhiệt hạch cực hay, có đáp án

  • 1251 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phản ứng nhiệt hạch là

Xem đáp án

- Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

- Thí dụ:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Câu 2:

So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là

Xem đáp án

- So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

   + Nguồn nguyên liệu dồi dào.

   + Phân ứng nhiệt hạch không gây ô nhiễm môi trường.

   + Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch (xét cùng lượng chất tham gia phản ứng).

- Các nhà khoa học đang tìm cách kiểm soát, điều khiển phản ứng nhiệt hạch tốt hơn để cung cấp cho con người nguồn năng lượng vô tận và sạch hơn nhiều so với năng lượng nguyên tử.


Câu 3:

Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

Xem đáp án

- Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra:

   + Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

   + Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

   + Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.


Câu 4:

Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hơn hàng chục độ để

Xem đáp án

- Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giữa chúng.


Câu 5:

Một phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên các vì sao là 4H11He24+2X+2v00+2γ

Hạt X trong phương trình là 

Xem đáp án

- Từ phương trình phản ứng: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta tìm được X là hạt Pôzitron (β+).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận