150 câu trắc nghiệm Dao động cơ cơ bản (P1)

  • 43514 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Một con lắc lò xo dao động với chu kì T = 0,1s. Nếu tăng biên độ dao động của con lắc lên 4 lần thì chu kì dao động của vật thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B

+ Con lắc lò xo có T=2πmk nên T không phụ thuộc vào biên độ dao động.


Câu 3:

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc đơn không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ:

Xem đáp án

Chọn A

Chu kì của con lắc ở mặt đất là:

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (ảnh 1)

Chu kì của con lắc ở độ cao h là T’:

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (ảnh 2)

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc đơn không đổi) thì gh giảm → chu kỳ T tăng → tần số dao động giảm theo độ cao.


Câu 4:

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng:

Xem đáp án

Chọn D

+ ω = 4π rad/s ⇒ T = 2π/ω = 0,5s

+ Động năng của vật biến thiên với chu kì T' bằng nửa chu kì dao động T của vật.

T' = T/2 = 0,25s


4.5

Đánh giá trung bình

93%

7%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Lê Dũng

rất hay

4 năm trước

Hoàng Luân

3 năm trước

Mai Tran

T

3 năm trước

Toàn Đình

D

2 năm trước

Dũng Lê

2 năm trước

Minh Vương Bảo

2 năm trước

Đỗ Minh Quang

2 năm trước

Nguyễn Khánh

N

2 năm trước

Nguyễn Ngọc Minh Thư

2 năm trước

Đức Định

L

1 năm trước

Lan Phương

L

1 năm trước

Linh Tư

N

8 tháng trước

Nguyễn Đầy

P

4 tháng trước

Phạm Huyền Trang

Bình luận


Bình luận

Quyet Pham
21:27 - 21/06/2020

bị lỗi

Duong Duong
10:31 - 09/07/2020

tai sao phi lai -pi/2 aj