17 câu trắc nghiệm Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cực hay, có đáp án

  • 2080 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tia hồng ngoại có

Xem đáp án

- Tia hồng ngoại có có bản chất là các bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến. (1mm ≥ λ ≥ 0,76μm)

- Tính chất và công dụng của tia hồng ngoại:

   + Tác dụng chủ yếu của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt, dùng sấy khô, sưởi...

   + Gây là phản ứng quang hóa nên được dùng chụp ảnh đêm.

   + Ít bị tán xạ, dùng chụp ảnh qua sương mù, khói, mây...

   + Có khả năng biến điệu nên có thể dùng ở các thiết bị điều khiển…

   + Gây ra hiện tượng quang điện trong ở một số chất bán dẫn


Câu 2:

Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng từ

Xem đáp án

- Tia hồng ngoại có có bản chất là các bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến. (1mm ≥ λ ≥ 0,76μm)


Câu 3:

Tia hồng ngoại được ứng dụng

Xem đáp án

- Tia hồng ngoại có khả năng biến điệu nên có thể dùng ở các thiết bị điều khiển…


Câu 4:

Tia hồng ngoại không có tính chất:

Xem đáp án

- Tia hồng ngoại không có tính chất làm ion hóa không khí.


Câu 5:

Vật chỉ phát ra tia hồng ngoại mà không phát ánh sáng đỏ là

Xem đáp án

 Vật chỉ phát ra tia hồng ngoại mà không phát ánh sáng đỏ là vật có nhiệt độ nhỏ hơn 500°C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận