18 câu trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến cực hay, có đáp án

  • 1703 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hoạt động của mạch chọn sóng của máy thu thanh dựa vào hiện tượng

Xem đáp án

Hoạt động của mạch chọn sóng của máy thu thanh dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ.


Câu 3:

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có mạch

Xem đáp án

Trong sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến không có mạch tách sóng.


Câu 4:

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 mH và tụ điện có điện dung biến thiên từ 2,5 nF đến 10 nF. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng:

Xem đáp án

- Áp dụng công thức:

18 câu trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến cực hay, có đáp án (phần 1)

- Thay C1 = 2,5nF = 2,5.10-9F và C2 = 10.10-9F lần lượt vào công thức tính bước sóng ta thu được:

18 câu trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến cực hay, có đáp án (phần 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận