191 Bài trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng cực hay có đáp án (đề số 1)

  • 2455 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,45 μmλ2 = 0,50 μm. Hãy cho biết bức xạ nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Giới hạn quang điện của kim loại : λ0=hcA=6,625.1034.3.1082,3.1,6.1019=0,54 μm.

Để có thể gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ kích thích phải có bước sóng λ  λ0 → cả hai bức xạ đều có khả năng gây ra hiện tượng quang điện


Câu 4:

Pin quang điện được dùng trong chương trình “năng lượng xanh” có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Kim loại Kali có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó

→ ánh sáng thuộc vùng hồng ngoại có bước sóng nhỏ nhất nên không thể gây ra hiện tượng quang điện với kim loại này


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận