20 câu trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm cực hay, có đáp án

  • 1702 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

Xem đáp án

- Âm sắc giúp ta phân biệt được âm cùng tần số phát ra từ hai nhạc cụ khác nhau


Câu 2:

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

- Độ cao của âm phụ thuộc và yếu tố: tần số dao động, tần số là số dao động trong một giây.


Câu 3:

Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này:

Xem đáp án

T = 80 ms → f = 12,5 Hz < 16 Hz → sóng hạ âm.


Câu 4:

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

Xem đáp án

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về âm sắc


Câu 5:

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

Xem đáp án

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đồ thị dao động âm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Pop Nguyễn

hay nhưng key để chon sai

Bình luận


Bình luận

Pop Nguyễn
20:22 - 27/08/2020

key 1 dang dap an 1 neo