20 câu trắc nghiệm Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức cực hay, có đáp án

  • 2736 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Xem đáp án

- Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực ma sát. Ma sát của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

- Dao động tắt dần không phải là dao động điều hòa vì biên độ của nó giảm dần theo thời gian.


Câu 3:

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đọan ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai ?

Xem đáp án

Khi vật dao động cưỡng bức thì tần số dao động chính là tần số của ngoại lực cưỡng bức, biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào cả biên độ và tần số của ngoại lực cưỡng bức, Khi có tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, khi đó biên độ dao động của vật lớn nhất.


Câu 4:

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức:

Xem đáp án

- Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức :

 + Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

+ Phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận