20 câu trắc nghiệm Sóng điện từ cực hay, có đáp án

  • 1888 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ ?

Xem đáp án

- Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

- Sóng điện từ chính là điện từ trường lan truyền trong không gian.

- Các đặc điểm:

+ Sóng điện từ lan truyền trong chân không và trong các điện môi.

+ Sóng điện từ là sóng ngang, có thành phần vecto điện trường E vuông góc với thành phần vecto cảm ứng từ B và cùng vuông góc với với phương truyền sóng, ba vecto Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 tạo thành một tam diện thuận.


Câu 3:

Sóng vô tuyến nào sau đây không bị phản xạ ở tần điện li?

Xem đáp án

Sóng vô tuyến không bị phản xạ ở tầng điện li là sóng cực ngắn.


Câu 5:

Sóng điện từ có tần số f = 300 MHz thuộc loại

Xem đáp án

- Ta có: λ = c/f = 3.108/300.106 = 1m

- Vậy đây là sóng cực ngắn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận