23 câu trắc nghiệm Phản ứng phân hạch cực hay, có đáp án

  • 1338 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng

Xem đáp án

- Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng động năng của các hạt nhân con.

 


Câu 2:

Phản ứng phân hạch U92235 không có đặc điểm

Xem đáp án

- Phản ứng phân hạch Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 không có đặc điểm có 2 đến 3 proton sinh ra sau mỗi phản ứng.

- Phản ứng phân hạch là phản ứng mà trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thu một nơtron chậm rồi vỡ ra thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng ra từ 2 đến 3 nơtron và tỏa ra năng lượng lớn.


Câu 3:

Tìm phát biểu sai. Phản ứng phân hạch U92235 có đặc điểm

Xem đáp án

- Phản ứng phân hạch là phản ứng mà trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thu một nơtron chậm rồi vỡ ra thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng ra từ 2 đến 3 nơtron và tỏa ra năng lượng lớn.


Câu 4:

Vật liệu có thể đóng vào trò “chất làm chậm” tốt nhất đối với nơtron là:

Xem đáp án

- Vật liệu có thể đóng vào trò “chất làm chậm” tốt nhất đối với nơtron là than chì.


Câu 5:

Khi U92235 bị bắn phá bởi các nơtron chậm, nó hấp thụ một hạt nơtron rồi sau đó phát ra hai hạt β. Kết quả là tạo thành hạt nhân

Xem đáp án

- Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn nguyên tử số, ta có :

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận