25 câu trắc nghiệm Tán sắc ánh sáng cực hay, có đáp án

  • 3405 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Ánh sáng trắng

Xem đáp án

- Ánh sáng trắng (0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm) là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.


Câu 2:

Tìm phát biểu sai về kết quả thì nghiệm tán sắc của Niu-tơn đối với ánh sáng trắng qua lăng kính.

Xem đáp án

 Kết quả thí nghiệm tán sắc của Niu-tơn đối với ánh sáng trắng qua lăng kính cho thấy chùm tia ló đều lệch về phía đáy lắng kính, tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất.


Câu 3:

Hiện tượng tán sắc xảy ra là do:

Xem đáp án

- Hiện tượng tán sắc xảy ra là do chiết suất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau.


Câu 4:

Tìm phát biểu sai

- Mỗi ánh sáng đơn sắc

Xem đáp án

- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính mà chỉ bị lệch đường về phía đáy lăng kính.

- Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số đặc trưng xác định. Khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác (ví dụ truyền từ không khí vào nước) thì vận tốc truyền, phương truyền, bước sóng có thể thay đổi nhưng tần số, chu kì, màu sắc, năng lượng photon thì không đổi.


Câu 5:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Xem đáp án

- Khi chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

4 tháng trước

Cố Hữu Mộng

Bình luận


Bình luận

Linh Nguyen
02:11 - 07/03/2022

câu 10 đáp án A