27 câu trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng cực hay, có đáp án

  • 2406 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây của ánh sáng đơn sắc quyết định màu của nó?

Xem đáp án

 Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số đặc trưng xác định. Khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác (ví dụ truyền từ không khí vào nước) thì vận tốc truyền, phương truyền, bước sóng có thể thay đổi nhưng tần số, chu kì, màu sắc, năng lượng photon thì không đổi.


Câu 2:

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền qua các môi trường, đại lượng không thay đổi là:

Xem đáp án

 Khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác (ví dụ truyền từ không khí vào nước) thì vận tốc truyền, phương truyền, bước sóng có thể thay đổi nhưng tần số, chu kì, màu sắc, năng lượng photon thì không đổi.


Câu 3:

Chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc trong một chùm ánh sáng trắng:

Xem đáp án

- Chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc trong một chùm ánh sáng trắng lớn khi tần số ánh sáng lớn.


Câu 4:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi của các sóng từ hai khe S1, S2 đến vân tối thứ ba kể từ vân trung tâm có trị số là:

Xem đáp án

- Hiệu đường đi của các sóng từ hai khe S1, S2 đến vân tối thứ ba kể từ vân trung tâm có trị số là: d2 – d1 = 2,5λ


Câu 5:

Tần số nào dưới đây ứng với tần số của bức xạ màu tím

Xem đáp án

- Tần số ứng với tần số của bức xạ màu tím là f = 7,3.1014Hz.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đoàn Giỏi

Bình luận


Bình luận