29 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang điện, Thuyết lượng tử ánh sáng cực hay, có đáp án

  • 2815 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tất cả các phôtôn trong chân không có cùng

Xem đáp án

- Tất cả các phôtôn trong chân không có cùng tốc độ c = 3.108 m/s


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện.

Xem đáp án

+ Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện λ0 của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện (λ ≤ λ0).

+ Giới hạn quang điện (λ0) của mỗi kim loại là đặc trưng riêng của kim loại đó.

+ Các phôtôn quang điện luôn bắn ra khỏi kim loại theo mọi phương.

+ Giới hạn quang điện của kim loại tỉ lệ nghịch với công thoát êlectron của kim loại.


Câu 3:

Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại

Xem đáp án

- Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.


Câu 4:

Công thoát êlectron của kim loại phụ thuộc vào

Xem đáp án

- Công thoát êlectron của kim loại phụ thuộc vào bản chất của kim loại.


Câu 5:

Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng.

Xem đáp án

Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là khác nhau, phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận