30 câu trắc nghiệm Các mạch điện xoay chiều cực hay, có đáp án

  • 2147 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đặt điện áp u=40sin(100πt+π2)vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φ) V. Giá trị của φ bằng

Xem đáp án

- Ta có u=40sin(100πt+π2)=40cos(100πt) (V)

- Dòng điện trong mạch chỉ chứa tụ sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc 0,5π.

⇒ φ = φi = φu + π/2 = 0 + π/2 = π/2.

 


Câu 4:

Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm luôn

Xem đáp án

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần sẽ trễ pha so với điện áp hai đầu mạch một góc 0,5π.


Câu 5:

Đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C=10-4/π (F). Mắc hai đầu đoạn mạch này vào mạng điện sinh hoạt của nước ta thì cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị là

Xem đáp án

- Mạng điện sinh hoạt nước ta có điện áp hiệu dụng U = 220 V và tần số f = 50 Hz.

- Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận