30 câu trắc nghiệm Con lắc đơn cực hay, có đáp án

  • 3414 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn. Khi đo chiều dài con lắc bằng một thước có chia độ đến milimet, kết quả đo 3 lần chiều dài sợi dây đều cho cùng một kết quả là 2,345m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là:

Xem đáp án

- Vì cả 3 lần đo đều cho 1 kết quả nên

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Sai số ngẫu nhiên ΔL = 0

- Sai số của thiết bị là ΔL’ = 1 mm = 0,001 m

⇒ L = (2,345 ± 0,001) m.


Câu 5:

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ( αo < 15°). Ý nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc?

Xem đáp án

- Chu kì con lắc đơn là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

 T không phụ thuộc vào biên độ dao động.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nhi lê
04:15 - 28/04/2022

l2=4l1 là đáp án C chứ ạ