30 câu trắc nghiệm Tính chất và cấu tạo hạt nhân cực hay, có đáp án

  • 2232 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu không đúng khi nói về hạt nhân nguyên tử.

Xem đáp án

- A sai vì có hạt nhân không có nơtron, đó là hạt nhân của hiđrô.


Câu 2:

Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc vào:

Xem đáp án

- Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc vào điện tích của hạt nhân.


Câu 3:

Tìm phát biểu sai. Hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có:

Xem đáp án

- Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôtôn (p) (mang điện tích nguyên tố dương), và các nơtron (n) (trung hoà điện), gọi chung là nuclôn.

- Kí hiệu hạt nhân: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

+ Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton và N nơtron; A = Z + N, trong đó A gọi là số khối.

+ Trừ các đồng vị của Hidro và Heli, nói chung các hạt nhân của các nguyên tố khác đều có số proton nhỏ hơn hặc bằng số notron: Z ≤ N ≤ 1,5Z. Hệ thức này có thể giúp xác định loại tia phóng xạ là β+ hay β- của 1 chất phóng xạ.


Câu 4:

Tìm phát biểu sai. Hạt nhân nguyên tử chì Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có:

Xem đáp án

82 là số proton của hạt nhân


Câu 5:

Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có

Xem đáp án

- Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có số proton giống nhau nhưng số nơtron khác nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dương Trần Thái

H

1 năm trước

Hải Triều Hà

Bình luận


Bình luận

Phước Huỳnh Thành
13:55 - 10/04/2022

???? 82 CỦA PRO LÀ ĐÚNG MÀ