30 câu trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 2 cực hay, có đáp án

  • 2075 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Để phân loại sóng dọc hay sóng ngang người ta dựa vào:

Xem đáp án

Để phân biệt sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào phương dao động của các phần tử và phương truyền sóng.


Câu 3:

Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là:

Xem đáp án

- Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- Trên dây có một bụng sóng:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Câu 4:

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16cm; d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Xem đáp án

- Hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f = 15 Hz và cùng pha

- Tại M: d1 = 16cm và d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu.

- Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại nên M nằm trên cực tiểu thứ 3 nên:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

⇒ Tốc độ truyền sóng trên mặt nước:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12


Câu 5:

Xét hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi nhẹ AB. Đầu A dao động theo phương vuông góc sợi dây với biên độ A. Khi đầu B cố định, sóng phản xạ tại B:

Xem đáp án

Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bình Dương
17:46 - 13/05/2021

Đáp án là C mà ????