Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 2000 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ:

Xem đáp án

Đáp án B

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không sẽ có khúc xạ, tán sắc và phản xạ.


Câu 2:

Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án A

Đó là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.


Câu 3:

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào:

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng của ánh sáng.


Câu 5:

Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ hồng ngoại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận