Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 1)

  • 2031 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có điện dung C thay đổi trong phạm vi từ 10 pF đến 640 pF. Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 40 pF thì máy thu được sóng có bước sóng 20 m. Dải sóng mà máy thu thu được có bước sóng:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi cho lần lượt C=C0=40pFC=C1=10pF và C=C2=640pF thì thu được sóng điện từ có bước sóng tương ứng là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 1)

Với v là vận tốc truyền sóng điện từ. Từ đó ta thấy:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 1)


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng? Tia Rơnghen

Xem đáp án

Đáp án C

Câu này không đúng vì tia Rơnghen không thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm).


Câu 4:

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với chu kì riêng là T thì

Xem đáp án

Đáp án B

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.


Câu 5:

Kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Tia α, β, γ đều có chung bản chất sóng điện từ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận