50 câu trắc nghiệm Dao động và Sóng điện từ cơ bản (P1)

  • 6488 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình

Xem đáp án

Chọn C.

 Trong mạch dao động có sự chuyển hoá giữa năng lượng điện trường và từ trường, tổng năng lượng trong mạch không đổi.


Câu 3:

Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5mF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích trên tụ là

Xem đáp án

Chọn B.

i = q' từ đó tìm biểu thức của q.


Câu 5:

Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có

Xem đáp án

Chọn A.

Tần số của dao động từ rất lớn, nó mang năng lượng lớn, chu kì nhỏ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Dương Huy
22:08 - 24/04/2022

má quả câu 9 ảo la thật