50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ nâng cao (P1)

  • 3476 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình

Xem đáp án

Chọn C

Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Chọn A

Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận