Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P2)

  • 3221 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồng phân nào của ancol C4H9OH khi tách nước sẽ cho 3 olefin đồng phân?

Xem đáp án

Đáp án D

ancol isobutylic, 2-metyl-propan-2-ol, butan-1-ol: tách nước chỉ tạo được 1 đồng phân.

butan-2-ol tách nước tạo được 3 đồng phân:

CH2 = CH – CH2 – CH3

CH3 – CH2 = CH2 – CH3 (cis – trans)


Câu 3:

Khi cho một ít giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch natri etylat (C2H5ONa) thì dung dịch có màu:

Xem đáp án

Đáp án A

C2H5ONa có tính bazơ nên khi cho phenolphtalein vào thì dung dịch có màu hồng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận