Bài tập Dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol, phenol cực hay có lời giải (P3)

  • 3223 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi cho ancol anlylic tác dụng với HBr dư, đậm đặc thì sản phẩm chính thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Với HBr dư, đậm đặc thì có phản ứng ROH + HBr => RBr + H2O


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với các ancol đồng phân cấu tạo có công thức C4H9OH

Xem đáp án

Đáp án A

Câu A sai, chất có nhiệt độ cao nhất là n-butylic còn chất có nhiệt độ sôi thấp nhất phải là tert-butylic.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận