Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 2)

  • 1073 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta phải dùng số chữ số nhiều gấp hai lần rưỡi số trang. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Xem đáp án

Trung bình mỗi trang phải dùng 2,5 chữ số. Như vậy phải bù vào:

Từ trang 1 đến trang 9 là (2,5 – 1) × 9 = 13,5 (chữ số).

Từ trang 10 đến trang 99 là (2,5 − 2) × 90 = 45 (chữ số).

Do vậy từ trang 1 đến trang 99 phải bù vào là: 13,5+45 = 58,5 (chữ số).

Mỗi trang có 3 chữ số thừa ra được là: 3 – 2,5 = 0,5 (chữ số).

Vậy số trang có 3 chữ số là: 58,5 : 0,5 = 117 (trang).

Số trang của quyển sách đó là: 117 + 99 = 216 (trang).

Câu 3:

Hình chữ nhật hiển thị trên hình vẽ được chia thành 5 hình vuông nhỏ. Chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét biết cạnh của hình vuông tô đâm là 2 cm?

Hình chữ nhật hiển thị trên hình vẽ được chia thành 5 hình vuông nhỏ. Chiều dài của  (ảnh 1)

Xem đáp án

Ký hiệu các điểm như hình vẽ. Vì 5 hình đều là hình vuông nên: CD = DI = IH = HC = 2 cm.

Từ đó có FI = FH + HI = LF = LK = KI = 2 + 2 = 4 (cm).

Chiều rộng của hình chữ nhật là: LB = LF + BF = 4 + 2 = 6 (cm).

Hình chữ nhật hiển thị trên hình vẽ được chia thành 5 hình vuông nhỏ. Chiều dài của  (ảnh 2)

Do ABGE và EGLM là các hình vuông nên cạnh của chúng t bằng nhau nên GL = GB = LM = LB : 2 = 6 : 2 = 3 (cm).

Vậy chiều dài hình chữ nhật là:

MK = LM + LK = 3 + 4 = 7 (cm).

Câu 4:

Cửa hàng có hai loại hộp bút, loại I là hộp đựng 3 chiếc bút và loại II là hộp đựng 5 chiếc bút. Hộp bút loại I có giá 20000 đồng, hộp bút loại II có giá 30000 đồng. Dũng mua bút gồm cả hai loại hết 200000 đồng và về nhà đếm được 31 chiếc bút. Hỏi Dũng mua được tất cả bao nhiêu hộp bút?

Xem đáp án

Hộp loại II có 5 chiếc bút mà tổng số bút là 31 chiếc nên Dũng mua nhiều nhất chỉ được 6 hộp.

Tổng số bút trong hộp I chia hết cho 3 (vì mỗi hộp loại I có 3 chiếc bút), do đó tổng số bút loại II Dũng mua là một số chia cho 3 dư 1.

Số hộp bút loại II Dũng mua chỉ có thể là: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Xét các trường hợp ta thấy số hộp bút loại II chỉ có thể là 2 hoặc 5 (vì 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 là các số chia 3 dư 1).

- TH 1: Nếu có 5 hộp bút loại II thì giá tiền mua nó là: 5 × 30000 = 150000 (đồng).

Số bút loại I là 31 − 5 × 5 = 6 (chiếc).

Số hộp bút loại I là 6 : 3 = 2 (hộp).

Giá tiền mua bút loại I là 2 × 20000 = 40000(đồng).

Tổng số tiền mua bút là: 150000 + 40000 = 190000 (đồng) (Không đúng).

- TH 2: Nếu có 2 hộp bút loại II thì giá tiền mua nó là: 2 × 30000 = 60000 (đồng).

Số bút loại I là 31 − 2 × 5 = 21 (chiếc).

Số hộp bút loại I là 21 : 3 = 7 (hộp).

Giá tiền mua bút loại I là 7 × 20000 = 140000 (đồng).

Tổng số tiền mua bút là: 60000 + 140000 = 200000 (đồng).

Vậy Dũng mua số hộp bút là 7 + 2 = 9 (hộp).

Câu 5:

Lan đếm được tổng số tai và đuôi các chú mèo nhà mình là 15. Hỏi các chú mèo nhà Lan có tất cả bao nhiêu chân?

Xem đáp án

Mỗi chú mèo có 2 tai và 1 đuôi nên tổng số tai mèo gấp đôi tổng số đuôi, vậy số đuôi mèo là: 15 : (2 + 1) = 5 (cái). Số mèo bằng số đuôi mèo.

Số chân mèo nhà Lan là 5 × 4 = 20 (cái).

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

phạm thùy dương
15:18 - 13/07/2024

câu 1 quyển sách đó có 216 trang

phạm thùy dương
15:19 - 13/07/2024

câu 2 bằng 1

phạm thùy dương
15:20 - 13/07/2024

câu 3 bằng 7

phạm thùy dương
15:27 - 13/07/2024

câu 4 bằng 9 hộp bút

phạm thùy dương
15:21 - 13/07/2024

cấu 5 bằng 20 cái chân