Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 1)

  • 1081 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: 0,12 × 55 × 3 + 1,8 × 4,5 × 2.

Xem đáp án

0,12 × 55 × 3 + 1,8 × 4,5 × 2.

=0,12 × 3 × 55 + 1,8 × 2 × 4,5

=0,36 × 55 + 3,6 × 4,5   

=3,6 × 5,5 + 3,6 × 4,5

=3,6 × (5,5 + 4,5) = 3,6 × 10 = 36

Câu 2:

Một hình chữ nhật có chu vi là 160 cm. Sau khi tăng chiều dài và chiều rộng thêm cùng một độ dài thì hình mới có chu vi 180 cm. Tính diện tích của phần tăng thêm.

Xem đáp án

Chiều dài và chiều rộng tăng thêm cùng một độ dài thì chu vi tăng thêm 4 lần độ dài đó.

Độ dài mà chiều dài và chiều rộng tăng thêm là:

(180 ̶ 160) : 4 = 20 : 4 = 5 (cm).

Ta có hình vẽ:

Một hình chữ nhật có chu vi là 160 cm. Sau khi tăng chiều dài và chiều rộng thêm cùng một (ảnh 1)

Diện tích phần tăng thêm là diện tích 2 hình chữ nhật:

BEKC và DKFG.

Ta có thể coi phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình chữ nhật DIHG.

Hình chữ nhật DIHG có 1 cạnh bằng 5 cm (chiều rộng tăng thêm 5 cm) và 1 cạnh bằng tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu cộng thêm 5 cm (hình vẽ).

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu (nửa chu vi) là: 160 : 2 = 80 (cm).

Diện tích phần tăng thêm là: 5 × (80 + 5) = 425 (cm2).

Câu 3:

Có 15 công nhân mỗi ngày làm 8 giờ thì hoàn thành công việc trong 20 ngày. Hỏi nếu 5 công nhân mỗi ngày làm 10 giờ thì sẽ hoàn thành công việc sau bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Để hoàn thành công việc thì 15 công nhân mỗi ngày làm 8 giờ hoàn thành trong 20 ngày.

15 công nhân mỗi ngày làm 1 giờ làm trong

20 × 8 = 160 (ngày).

1 công nhân mỗi ngày làm 1 giờ làm trong

160 × 15 = 2400 (ngày).

1 công nhân mỗi ngày làm 10 giờ làm trong: 2400 : 10 = 240 (ngày).

5 công nhân mỗi ngày làm 10 giờ làm trong: 240 : 5 = 48 (ngày).

Câu 4:

Viết thêm các chữ số vào sau số 2021 để được số bé nhất hết cho 37

Xem đáp án

– Nếu viết vào sau số 2021 một chữ số a ta được số 2021a¯.

Ta có: 2021a¯ = 20210 + a.

20210 chia 37 dư nên để số 2021a¯ chia hết cho 37 thì 8 + a phải chia hết cho 37, mà a là chữ số nên không có số a nào thỏa mãn.

– Nếu viết vào sau số 2021 hai chữ số a và b ta được số 2021ab¯.

Ta có: 2021ab¯ = 202100 + ab¯.

202100 chia 37 dư 6 nên để số 2021ab chia hết cho 37 thì 6 + ab¯ phải chia hết cho 37. Để được số bé nhất ta chọn viết: thêm chữ số ab là 31.

Câu 5:

Một hình lập phương có thể tích bằng 729 cm3. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó

Xem đáp án

Ta có 729 = 9 × 9 × 9.

Cạnh của hình lập phương bằng 9 cm.

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

9 × 9 × = 324 (cm2).      

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận