Chinh phục đề thi môn Toán vào lớp 6 có đáp án chi tiết năm 2024 (Đề 22)

  • 1063 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 44,1 và thương bằng 2,5.

Xem đáp án

Thương của chúng bằng 2,5 tức là hai số có tỉ số bằng 2,5 hay bằng 52

Số thứ nhất là 44,1 : (5 + 2) × 5 = 31,5;

Số thứ hai là 44,1 – 31,5 = 12,6.

Câu 3:

Trong Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Nam Định có 125 bạn tranh tài ở nội dung chạy 100 m. Mỗi đường đua có 5 đường chạy nên chỉ có 5 bạn tranh tài ở mỗi lượt đua. Kết thúc mỗi lượt đua, 4 người bị loại và chỉ có người chiến thắng được vào vòng trong. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu lượt đua để tìm được người chiến thắng ở nội dung chạy 100 m?

Xem đáp án

Sau khi thực hiện xong tất cả các lượt đua, 124 bạn sẽ bị loại (vì có duy nhất 1 người chiến thắng). Do mỗi lượt đua loại 4 người vậy sẽ có 124 : 4 = 31 lượt đua cần thực hiện để cần tìm ra người vô địch.

Cách khác

Chia 125 bạn thành 25 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Như vậy vòng đầu sẽ có 25 lượt đua. Sau 25 lượt đua đầu sẽ có 25 bạn được vào vòng tiếp theo và vòng này có 25 : 5 = 5 lượt nữa. Sau 5 lượt đua ở trên sẽ có 5 bạn được vào vòng chung kết và thi đấu tiếp 1 lượt cuối cùng. Vậy sẽ có tất cả 25 + 5 + 1 = 31 lượt đua để tìm ra được người chiến thắng.

Câu 5:

Từ tích 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ×...× 2017 × 2018 × 2019 × 2020 ta loại đi tất cả các thừa số chia hết cho 5. Hỏi tích các số còn lại chia cho 10 dư bao nhiêu?

Xem đáp án
Nhận thấy tích 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9 có tận cùng bằng 6. Do đó các tích 11 × 12 × 13 × 14 × 16 × 17 × 18 × 19; ... 2011 × 2012 × 2013 × 2014 × 2016 × 2017 × 2018 × 2019 đều có tận cùng là chữ số 6. Có 202 tích như vậy. Vậy tích đã cho sau khi loại đi các thừa số chia hết cho 5 thì có tận cùng là chữ số 6 hay tích đó chia cho 10 dư 6.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận